Специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента | Инвеститор: ВАЛТЕХ ООД
 

Задача

Да се разработи високопроизводителен специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента.


Предизвикателства

Съществуващо положение
 • Ниска производителност на пресовото устройство;

 • Голям разход на консумативи за обмазване на лентата срещу задиране;

 • Лоша хигиена на работното място- висока концентрация на спиртни изпарения от обмазващите  разтвори;

 • Образуване на наклеп върху режещите повърхнини на щанцовия инструмент;

 • Ограничена скорост на стъпковото лентоподаващо устройство;

 • Необходимост от допълнителна външна синхронизация между лентоподаващото устройство и пресата;

 • Голям разход на сгъстен въздух.

Специфични изисквания

Процесът на развиване на лентата от рулона, лентоподаването към пресата и повторното навиване на рулон не трябва да предизвикват разтегляне в лентата или вълнообразни участъци, защото това ще я направи негодна за следващата технологична операция.


Решение

Разработеният от нас щанцов автомат се характеризира със следните функционални възможности:
 • Активно развиване и навиване на лентата с възможност за безстепенно регулиране и поддържане на опъновото усилие;
 • Твърда кинематична връзка на специализираното лентоподаващо устройство с коляновия вал на ексцентърпресата;
 • Лентоподаващото устройство реализира стъпково преместване на лентата с изменение на скоростта по синосуидален закон. Това гарантира плавно изменение на опъновото усилие, независимо от динамиката на процеса;
 • Автоматично работещи буфери за лента, предназначени да  компенсират стъпковото движение на лентата в зоната на перфориране с непрекъснатия процес на развиване и навиване;
 • Минимизиране на дължината,  респективно масата на стъпково премествания участък от лента с оглед постигането на висока динамика на лентоподаване. Това е от изключително значение за предпазване от деформация на вече перфорираната лента при пулсиращите опънови усилия;
 • Безстепенно изменение на скоростта на пресата за постигане на максимална производителност при различна дебелина на лентата;
 • Специализиран щанцов инструмент с маслено измиване на поансоните преди всеки пробивен цикъл;
 • Висока ефективност и експлоатационна стабилност на пробивния процес без необходимост от допълнителни разходи за обмазващи течности с вредни изпарения за обслужващия персонал;
 • Активното смазване и почистване на поансоните от алуминиевите частици, позволява висока пробивна скорост и многократно по-голям експлоатационен ресурс на инструмента до следващото презаточване;
 • Наличие на система за активно почистване на ролките на механизма за стъпково подаване на лентата, благодарение на която се поддържа относително стабилен коефициент на триене и отлична повтаряемост на стъпката.

     
  


 


Резултат


Тези конструктивни решения позволиха работа на щанцовия автомат при следните параметри:
 • Скорост на пресата до 6 удара в секунда;
 • Стъпка на преместване на лентата - 72 мм.

След внедряване на щанцовия автомат, получената производителност позволи спирането на старите съоръжения, което доведе до икономия на енергия, консумативи и платен труд. В резултат на това крайната продукция стана конкурентна  по качество и цена на  продукцията на известни производители и вносители.