Проекти
 
Представяме ви само част от проектите, които сме реализирали през годините. Избрахме решения, които са характерни за предлаганите от Автоматизация Гешев услуги. Главен конструктор на представените проекти е Здравко Гешев.


Промишлен цветен печат върху коркови тапи  |  Инвеститор: Stanimirov Cork Industry LDA Portugal Промишлен цветен печат върху коркови тапи | Инвеститор: Stanimirov Cork Industry LDA Portugal
Задача: Разработка на технология и оборудване за промишлен цветен печат върху коркови тапи.

Изобретението е комплексно и включва три независими изобретения:
1. Метод за отпечатване на многоцветни изображения върху некалибрирани цилиндрични повърхности;
2. Машина за отпечатване на многоцветни изображения върху некалибрирани цилиндрични повърхности, включително и върху коркова тапа;
3. Коркова тапа с машинно нанесено върху нея многоцветно изображение.

прочети повече
Специализирана манипулационна система за обслужване на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили | Инвеститор: Стилмет АД Специализирана манипулационна система за обслужване на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили | Инвеститор: Стилмет АД
Задача: Повишаване на производителността на основно технологично оборудване за производство на алуминиеви профили.

Икономически ефект: След въвеждане в експлоатация на манипулационната система, производителността на основното технологично оборудване се доближи до 100% от производствения си капацитет, при намаляване на енергийните разходи с повече от 10%.

прочети повече
Специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента | Инвеститор: ВАЛТЕХ ООД Специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента | Инвеститор: ВАЛТЕХ ООД
Задача: Да се разработи високопроизводителен специализиран щанцов автомат за перфориране на алуминиева лента.

Резултат: Конструктивните решения позволиха работа на щанцовия автомат при следните параметри:
- Скорост на пресата до 6 удара в секунда;
- Стъпка на преместване на лентата - 72 мм.
След внедряване на щанцовия автомат, получената производителност позволи спирането на старите съоръжения, което доведе до икономия на енергия, консумативи и платен труд. В резултат на това крайната продукция стана конкурентна по качество и цена на продукцията на известни производители и вносители.

прочети повече
Специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини с топла и студена камера | Инвеститор: Bulgarisch - Deutsche Gesellschaft SPESIMA GmbH Специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини с топла и студена камера | Инвеститор: Bulgarisch - Deutsche Gesellschaft SPESIMA GmbH
Задача: Разработка на специализиран манипулатор за обслужване на хоризонтални леярски машини с топла и студена камера

прочети повече
Лабораторен стенд за изпитания на ударни въздействия | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Лабораторен стенд за изпитания на ударни въздействия | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Задача: Да се разработи лабораторен стенд за експериментално изследване на ефекта „комбиниран удар”

прочети повече
Интелигентна мехатронна система, управлявана чрез йерархична структура от динамично изменящи се външни команди | Инвеститор: JPL Ltd. Интелигентна мехатронна система, управлявана чрез йерархична структура от динамично изменящи се външни команди | Инвеститор: JPL Ltd.
Задача: Да се разработи манипулационна система за вграждане в специализирано изделие, изпълняваща следните функции:

- Разпознаване на обекти чрез видео изображение;
- Преориентиране на обекти;
- Транспортиране и групиране на обекти по динамично изменящ се алгоритъм в реално време;
- Транспортиране на групираните обекти.


прочети повече
1