Дейност
 
Автоматизация Гешев помага на клиентите си да бъдат технологично конкурентни в условията на динамично развиващ се пазар. Услугите, които предлагаме, могат да бъдат разделени в три основни категории.


Разработка и внедряване на нови технологични процеси

Разработването на нова технология и необходимото оборудване за нейното промишлено приложение представлява сериозно предизвикателство за всяко проектантско бюро.
Ние приемаме с готовност такива проекти, тъй като множеството успешни разработки през годините ни дават увереност в умението да превърнем една добра идея в успешен продукт, а не в рискована задача с неясен край.

Възможността разработката на нов технологичен процес да завърши с патент, дава на нашите клиенти пазарно предимство и спомага за изграждането на тяхната репутация. 


Оптимизиране на съществуващи технологични процеси

Опитът ни показва, че
производителността на съществуващото технологично оборудване може да бъде повишена чрез иновативни автоматизационни решения, при неголеми инвестиции. В някои случаи тя се доближава до 100% от проектната мощност на основното оборудване.


Консултантска дейност

Работата ни като консултанти е нова дейност за нас, наложена от пазара. Огромно предимство за нашите клиенти е възможността да ползват научната експертиза и богатият ни практически опит при взимането на важни решения за развитието на технологичната част от техния бизнес. Експертното мнение на
Автоматизация Гешев дава сигурност на нашите клиенти, че максимално ефективно ще инвестират своите ресурси.